Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Изработка на авторски договори

Изработка на авторски договори

Print PDF
There are no translations available.

Видови авторски договори :
издавачки договор - белетристика, публицистика, литературен превод,    поезија, критика, рецензии, антологии, фељтони
договор за работа на научноистражувачки проект
договор за стручен превод
договор за користење компјутерска програма
договор за ликовно дело - слика, скулптура, рељеф, резба, применета уметност, карикатура, стрип
договор за користење фотографии
договор за аудиовизуелно дело ( филм ) - сценарио, режија, главен снимател, автор на изворно дело, главен аниматор, монтажа
договор за драмско и драмско-музичко дело - автор на драмски текст, превод на драмски текст, автор на музика за опера, балет, автор на либрето, автор на костимографија, кореографија
изведувачки договор - актери, театарски режисери, пеачи, свирачи, танчери, балетски уметници
договор за одржани предавања, беседи